• icono economia Construcció i habitatge
icono economia print

Descripció


En aquesta àrea es mostren dades de l'evolució del preu de l’habitatge, el consum de ciment, l'estoc d’habitatges existents (cadastre), com també dades sobre el nombre de visats, llicències i certificacions concedides. A més, s'ofereixen dades sobre les licitacions oficials.


Informació disponible
Darreres dades


Nom Període Dada
Nombre de béns immobles 2017 925.317
Nombre de certificats de fi d'obra 2018M10 171
Licitacions oficials (milers d'euros) 2018M10 19.663
Valor taxat de l'habitatge lliure, font Ministeri de Foment 2018T3 2.262,9
Nombre de projectes visats 2018M09 458