• icono economia Sector financer
icono economia print

Descripció


En aquesta àrea es presenta informació relativa al sector financer i cal destacar la desagregació per illes de les dades d'Hipoteques.


Informació disponible
Darreres dades


Nom Període Dada
EURÍBOR a un any (%) 2017M09 -0,17
Nombre de transmissions de drets de la propietat d'habitatges. Illes Balears 2017M08 2.170 *1
Nombre de transmissions de drets de la propietat d'habitatges. Menorca 2017M08 202 *1
Total finques hipotecades 2017M07 1.423 *1
Nombre de deutors concursats 2017T2 31 *1
  • *1Dada provisional