• icono sociedad Nivell, qualitat i condicions de vida
icono sociedad print

Descripció


En aquesta àrea hi ha disponibles dades sobre el benestar de les llars familiars, fonamentalment, des de tres òptiques diferents: característiques i problemes dels habitatges familiars; estat de salut, nivell d'educació i condicions de vida dels adults; i ingressos de les llars i la seva distribució. A més, l'enquesta de condicions de vida aporta la majoria de les dades necessàries per construir els indicadors de pobresa, entre les quals hi ha la taxa de risc de pobresa.

Per obtenir dades sobre les despeses en consum de les llars es recomana accedir a l'enquesta de pressuposts familiars, disponible a “Economia > Consum i economia de les llars”. 

En l'Enquesta modular d'hàbits socials 2010 es mostren els resultats principals del mòdul que es correspon a les condicions de vida i a la cohesió social.


Informació disponible
Darreres dades


Nom Període Dada
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020) (%) 2017 24,3
Taxa de risc de pobresa (%) 2017 20,8
Llars amb dificultat per a arribar a fi de mes (%) 2017 47,1
Llars sense capacitat per a afrontar despeses imprevistes (%) 2017 36,8