Calendari d'estadístiques barra horitzontal
Mes
Selecció d'any.
Categoría
Vista
Veure com calendari   Veure com a llista d'esdeveniments
(*) Aquesta estadística du associada una nota de premsa.
 • ASSR: Afiliats a la Seguretat Social segons residència
 • CEXT: Comerç exterior
 • DESS: Demografia de les empreses inscrites en la Seguretat Social
 • DESSTUR: Demografia de les empreses inscrites en la Seguretat Social en el sector turístic
 • EGATUR*: Despesa i perfil dels turistes
 • EOAP: Enquesta d'ocupació en apartaments turístics
 • EOAT: Enquesta d'ocupació en acampaments turístics
 • EOH: Enquesta d'ocupació hotelera
 • EOTR: Enquesta d'ocupació turisme rural
 • EPA: Enquesta de població activa
 • EPATUR: Enquesta de població activa (EPA) del sector turístic
 • EPC: Estadística de procediment concursal
 • ETCL: Enquesta trimestral de cost laboral
 • ETDP: Estadística de transmissions de drets de la propietat
 • ETR: Enquesta de turisme de residents
 • FRONTUR*: Flux de turistes
 • H: Hipoteques
 • IASS: Indicadors d'activitat del sector serveis
 • ICE*: Indicadors de confiança empresarial
 • ICLIB: Índex de costs laborals de les Illes Balears
 • ICM: Índexos de comerç al detall
 • IPAP: Índex de preus d'apartaments turístics
 • IPC: Índex de preus de consum
 • IPH: Índex de pressió humana
 • IPHOT: Índex de preus hotelers
 • IPI: Índexos de producció industrial
 • IPRI: Índexs de preus industrials
 • IPTR: Índex de preus turisme rural
 • IPV: Índex de preus de l'habitatge
 • IRSH: Indicadors de rendibilitat del sector hoteler
 • MLR: Moviment laboral registrat
 • SM: Societats mercantils
 • SS: Comptes de cotització i afiliats a la Seguretat Social
 • SSTUR: Afiliats a la Seguretat Social del sector turístic
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11