101 004: Explotació del cens de Població 2011

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Demografia > Censos
Objectius Conèixer les característiques sociodemogràfiques de la població en data 11 de novembre de 2001

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Població resident
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Altres (inframunicipal)
Principals variables: Característiques de les llars, dels habitatges i sociodemográfiques dels residents.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Altres
Períodes disponibles 2011

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30243
Unitat responsable INE
Denominació Censos de Población y Viviendas

Històric


Programes anuals
2014
2013
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013