103 001: Depuració i explotació del Registre de defuncions

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Demografia > Moviment natural de la població
Objectius Conèixer les defuncions a les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Defuncions de residents a la comunitat autònoma
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal Municipal fins el 2012, a partir del 2013 per districte i secció
Principals variables: Dades identificatives del resident, causa de defunció, sexe, data de naixement, residència, mes de defunció, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles A partir de l'any 1986.

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30306
Unitat responsable INE
Denominació MNP Defunciones

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013