201 014: Comptabilitat trimestral de les Illes Balears

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Comptes econòmics
Objectius Obtenir dades trimestrals de l'evolució de les principals macromagnituds econòmiques de les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Activitats econòmiques
Tipus d'activitat: Activitats de síntesi
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleries, INE, ministeris
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: VAB, EBE, imposts, subvencions,remuneració d'assalariats, etc

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Trimestral
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013