201 016: Compte satèl·lit del turisme de les Illes Balears

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Àrea i secció temàtica Economia > Comptes econòmics
Objectius Anàlisi econòmic en profunditat del sector turístic, que permeti tenir dades comparables amb altres sectors de l'economia i amb altres territoris

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Sector turístic en el seu conjunt tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda
Tipus d'activitat: Activitats de síntesi
Organismes o unitats estadístiques que participen: IBESTAT, INE, Ministeris, IGAE, Consells Insulars i Ajuntaments
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Aportació del turisme al PIB Balear entre d'altres. Com a mínim, les variables contingudes a les taules 4, 5 i 6 indicades a la publicació Compte satèl·lit del turisme: recomanacions sobre el marc conceptual, 2008

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Altres
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11