202 013: Superfícies i produccions dels conreus

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Àrea i secció temàtica Economia > Sector Primari
Objectius Determinar els resultats anuals de superfícies, rendiments i produccions dels diferents conreus per conèixer la realitat agrícola

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Produccions agrícoles
Tipus d'activitat: Recopilacions sobre un determinat camp
Organismes o unitats estadístiques que participen: Consells insulars
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Superfície, rendiment, producció i destinació, conreu, secà i regadiu

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 1996-actual

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 01023
Unitat responsable Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Denominació Encuesta Anual de Superficies y Rendimientos de Cultivos

Històric


Programes anuals
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11