202 017: Preus mitjans pagats pels agricultors

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Àrea i secció temàtica Economia > Sector Primari
Objectius Obtenció de preus mitjans relatius a productes i serveis adquirits per l'agricultor com a mitjans de producció, per informació del mercat i elaboració d'estadístiques de síntesi

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Transaccions comercials de compra de productes i serveis de mitjans de producció agraris
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Preus; tipus de productes i/o serveis

Difusió de les dades


Mitjà de difusió
Periodicitat de la difusió
Períodes disponibles 2004-actual

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 01047
Unitat responsable Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Denominació Precios Medios Nacionales Mensuales y Anuales Pagados por los Agricultores

Històric


Programes anuals
2017
2016
2015
2014
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013