202 020: Captures de pesca marítima

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Àrea i secció temàtica Economia > Sector Primari
Objectius Quantificar les captures de pesca marítima, amb la finalitat d'ordenar les extraccions als diferents caladors i zones de pesca i el valor en la primera venda, per usar-les en la regulació de l'activitat

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Operacions de captura i primera venda de pesca marítima
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Direcció General de Medi Rural i Marí
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Quantitats, valor en euros, modalitat de pesca, bandera, vaixell, zona de captura, any, mes, espècies, presentació, destinació

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 2002-actual

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 01142
Unitat responsable Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Denominació Estadísticas de Capturas y Desembarcos de Pesca Marítima

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11