203 015: Explotació de l'enquesta industrial anual de productes

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Indústria
Objectius Proporcionar informació precisa i fiable sobre un conjunt de productes industrials que cobreixen una part important del sector industrial.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Empreses amb activitat principal industrial (classificades segons la CNAE-2009 en seccions C i D)
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: Institut Nacional d'Estadística (INE)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Valor dels productes industrials produïts

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 2002 fins a l'actualitat

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30049
Unitat responsable INE
Denominació Encuesta Industrial Anual de Productos

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11