205 001: Explotació del Registre de demandants d'habitatges protegits

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Àrea i secció temàtica Economia > Habitatge
Objectius Conèixer la relació de demandants d'habitatges protegits

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Demandants d'habitatges protegits
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Municipis de demanda, perfil de la persona demandant

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2012

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013