205 011: Autoritzacions d’habitatges en sòl rústic a Eivissa

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell Insular d'Eivissa
Àrea i secció temàtica Economia > Habitatge
Objectius Conèixer l'evolució de l'habitatge a l'illa d'Eivissa en l'entorn rural

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Habitatges autoritzats en sòl rústic
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Nombre d'autoritzacions d'habitatges en sòl rústic

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2023
Plans estadístics
2022-2025
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11