206 001: Estadística de visats d'obra

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Construcció
Objectius Conèixer el nombre de projectes, els metres i el pressupost.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Projectes visats d'obra pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears
Tipus d'activitat: Altres recopilacions
Organismes o unitats estadístiques que participen: Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Nombre, pressuposts i metres dels projectes visats.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles Des de gener de 1987 fins a l'actualitat

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 20006
Unitat responsable Ministerio de Fomento
Denominació Visados de Dirección de Obra (Estadísticas de Obras en Edificación)

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013