206 002: Estadística de construcció d'edificis (llicències d'obra)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Construcció
Objectius Conèixer el nombre i la tipologia de les llicències d'obres atorgades

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Llicències d'obra atorgades pels ajuntaments
Tipus d'activitat: Altres recopilacions
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ministeri de Foment
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Nombre i superfície per tipus d'obra

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 2010 fins a l'actualitat

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 20001
Unitat responsable Ministerio de Fomento
Denominació Estadística de Construcción de Edificios

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11