208 002: Flux de turistes a les Illes Balears

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Turisme
Objectius Estimar el nombre de turistes amb destinació principal a les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Passatgers arribats a les Illes Balears
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: IBESTAT, Instituto Nacional de Estadística (INE)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Nombre de turistes segons país de residencia, tipus d'allotjament, via d'accés, motiu principal del viatge, forma de organització del viatge i principal Illa visitada

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles Des de 2004

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 16028
Unitat responsable Instituto Nacional de Estadística (INE)
Denominació Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR)

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11