208 012: Enquesta d'ocupació en apartaments turístics

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Turisme
Objectius Conèixer el grau d'ocupació dels establiments d'apartaments turístics

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Apartaments turístics
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleria de Turisme i Esports, Consells Insulars, INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Altres Zones turístiques, Illes i municipis turístics
Principals variables: Establiments, places, apartaments, viatgers, pernoctacions de viatgers, estada mitjana, grau d'ocupació per places i grau d'ocupació per apartaments

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30162
Unitat responsable INE
Denominació Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013