209 005: Transport de viatgers per carretera

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Àrea i secció temàtica Economia > Transports
Objectius Conèixer el nombre d'altes, baixes o modificacions de les autoritzacions del transport de viatgers

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Titulars dels transports de viatgers
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Estat
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Nombre d'autoritzacions, altes, baixes i modificacions de les empreses i els vehicles destinats a les activitats de transport públic discrecional de viatgers en autobús, transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme , transport escolar, transport turístic, transport sanitari, transport privat complementari de viatgers i d'arrendament de vehicles amb conductor

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Es un registre viu

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 22001
Unitat responsable Ministeri de Foment
Denominació Registro General de Transportistas y de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte

Històric


Programes anuals
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11