209 007: Operadors de transports per carretera

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Àrea i secció temàtica Economia > Transports
Objectius Coneixement del nombre d'altes i baixes de les empreses autoritzades per a activitats auxiliars i complementaries del transport

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Autoritzacions concedides
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ministerio de Fomento
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Estat
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Nombre d'altes i baixes de les empreses autoritzades per a Operadors de transports (OT)

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles És un registre viu.

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 22001
Unitat responsable Ministeri de Fomento
Denominació Registro General de Transportistas y de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte

Històric


Programes anuals
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11