209 020: Regulació de vehicles Formentera Eco

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell Insular de Formentera
Àrea i secció temàtica Economia > Transports
Objectius Conèixer el control d'entrada de vehicles a Formentera en la temporada de màxima afluència turística, per aconseguir reduir el sostre de vehicles i la contaminació, potenciar la mobilitat sostenible a l'illa i millorar el trànsit rodat

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Vehicles regulats
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Sostre de vehicles establert per Formentera Eco segons període, mitjanes diàries de vehicles que circulen segons període de regulació, nombre de vehicles que circulen segons la categoria del vehicle, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2019

Històric


Programes anuals
2023
2022
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11