213 009: Informació del Govern 012

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Presidència
Àrea i secció temàtica Economia > Sector públic
Objectius Informar del nombre total de cridades per mesos i temàtica

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones usuàries que fan cridades al 012
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen: Fundació Bit
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Nombre de cridades rebudes a les illes per mesos i per temàtica

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 2013

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
Plans estadístics
2014-2017