250 002: Explotació de l'indicador d'activitat del sector serveis

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Altres àrees econòmiques
Objectius Conèixer l'evolució mensual de la xifra de negoci i del nombre d'ocupats del sector de serveis

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Xifra de negoci i nombre d'ocupats del sector de serveis
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Xifra de negoci i nombre d'ocupats per sectors d'activitat

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles 2005 fins a l'actualitat

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30183
Unitat responsable INE
Denominació Indicadores de Actividad del Sector Servicios

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11