301 014: Control sanitari d'animals sacrificats en escorxadors destinats al consum humà

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Salut
Àrea i secció temàtica Societat > Salut
Objectius Conèixer el nombre d'animals que han estat objecte de control sanitari abans de destinar-se al consum humà

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Escorxadors
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Nombre i quilograms per tipus d'animal sacrificat

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Altres
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013