302 023: Formació per l'ocupació

barra horitzontal

Datos básicos


Órgano responsable: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Área y sección temática Societat > Mercat de treball
Objetivos Evolució dels indicadors de formació per l'ocupació a la CAIB

Características técnicas


Población o colectivo objeto de estudio: Treballadors beneficiaris
Tipo de actividad: Explotació estadística de registres
Organismos o unidades estadísticas que participan: Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) - INEM
Forma de recogida de los datos:
Ámbito geográfico de la actividad: Autonòmic
Nivel máximo de desagregación territorial: Municipal
Principales variables: Alumnes: sexe, edat, nivell d'estudis, discapacitat, beneficiaris prestacions econòmiques, temps a l'atur i inserció posterior a la intervenció.

Difusión de los datos


Medio de difusión Altres La difusió es fa a la web de l'Observatori del Treball de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, a l'Informe sobre el mercat de treball de les Illes Balears.
Periodicidad de la difusión Anual
Periodos disponibles Des de 2003.

Histórico


Programas anuales
2018
2017
2016
2015
2014
Planes estadísticos
2014-2017