302 042: Inserció laboral dels titulats en FP (Formació Professional)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Societat > Mercat de treball
Objectius Analitzar la inserció laboral a les Illes Balears dels titulats de FP

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones amb titulació de FP a qualcú dels centres públics de les Illes Balears
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleria d'Educació i Universitat, MUFACE, TGSS
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Situació laboral, estudis acabats, grup de cotització, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2018
2017
Plans estadístics
2014-2017