303 001: Estadística dels ensenyaments no universitaris

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Educació i Universitat
Àrea i secció temàtica Societat > Educació i formació
Objectius Conèixer de cada centre educatiu els ensenyaments impartits i les característiques de l'alumnat, del personal del centre, de les TIC i dels serveis complementaris

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Centres educatius públics, centres concertats i centres privats (inclou escoles oficials d'idiomes, conservatoris i altres), autoritzats per la Conselleria d'Educació i Universitat
Tipus d'activitat: Enquestes
Organismes o unitats estadístiques que participen: Centres educatius públics i privats
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Altres (centre educatiu)
Principals variables: Alumnat matriculat per sexe i edat, ensenyament, curs, resultats acadèmics, professorat per titulació, dedicació, edat i ensenyament impartit, societat de les TIC en els centres educatius, serveis complementaris

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 2003 fins actualitat

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 41001
Unitat responsable Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
Denominació Enseñanzas no Universitarias (Centros, Matrícula, Graduados y Personal)

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013