306 003: Índex de desenvolupament humà de les Illes Balears (IDH) 

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Societat > Nivell, qualitat i condicions de vida
Objectius Conèixer el nivell de desenvolupament de benestar social segons paràmetres demogràfics, educatius i econòmics

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Població i empreses de les Illes Balears
Tipus d'activitat: Activitats de síntesi
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleria d'Educació, INE, Ministeri d'Educació
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Índex de desenvolupament humà

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2018
Plans estadístics
2014-2017