311 021: Explotació del Registre de Parelles Estables

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Informar sobre el Registre de les Parelles Estables

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Parelles estables donades d'alta al registre
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Informació sobre les persones sol·licitants: sexe, edat, estat civil, municipi, illa

Difusió de les dades


Mitjà de difusió No correspon
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2000

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013