311 024: Explotació de la base de dades d'atenció primerenca (0-6 anys)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Conèixer el nombre i les característiques principals dels menors de 0 a 6 anys amb discapacitat reconeguda

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Menors de 0 a 6 anys tractats i orientats en atenció primerenca de la discapacitat
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Perfil del menor valorat (sexe, edat, municipi de residència), tipus de discapacitat, problemàtiques que els afecten

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Publicació en paper
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 1997

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013