311 030: Explotació de la Base de dades del Programa 'Atura't'

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Donar a conèixer el perfil dels menors que han comès agressions sexuals

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Menors infractors de 14 a 18 anys per abusos sexuals
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Nombre de menors infractors segons edat, tipus d'abús i tractament

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Publicació en paper
Periodicitat de la difusió No correspon
Períodes disponibles Des de 2007

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013