311 031: Explotació del Registre de Mediació Familiar

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Dur un registre de persones mediadores i centres de mediació a les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones mediadores en relació a conflictes familiars
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Dades sociodemogràfiques de les persones mediadores (sexe, edat, núm registre), partit judicial al qual pertany, titulació, formació específica, dades de cursos, dades del centre, gestió dels expedients

Difusió de les dades


Mitjà de difusió No correspon
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2008

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013