311 042: Programa de mediació familiar

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Disposar d'un registre sobre famílies que han fet ús del programa de mediació familiar

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Progenitors amb fills en tràmit de separació/divorci que han d'arribar a acords i que poden presentar dificultats comunicatives o de negociació entre ambdues
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Nombre de parelles que sol·liciten, inicien el programa de mediació i el motiu de la finalització. Municipi de procedència i sexe del progenitor sol·licitant

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Publicació en paper
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2008

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013