311 048: Sistema informatiu de la cooperació de les Illes Balears (SICIB)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de d'Afers Socials i Esports
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Conèixer la informació més rellevant relativa als projectes de cooperació subvencionats

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament (ONGD) de les Illes Balears i algunes estatals
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Fundació balear d'innovació i tecnologia (fundació bit)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Altres Internacional
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Informació sobre els expedients dels projectes subvencionats en les diferents convocatòries de subvenció per a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament (ONGD) o mitjançant subvenció directa (entitat beneficiària, títol i resum del projecte, ubicació, soci local, període d'execució, pressupost aprovat, subvenció, etc.).

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11