311 055: Explotació mensual de les dades de gestió dels serveis socials en l'àmbit municipal

barra horitzontal

Datos básicos


Órgano responsable: Conselleria de d'Afers Socials i Esports
Área y sección temática Societat > Benestar i protecció social
Objetivos Conèixer les dades estadístiques de la gestió dels serveis socials 

Características técnicas


Población o colectivo objeto de estudio: Persones perceptores de prestacions de Serveis socials
Tipo de actividad: Explotació estadística de registres
Organismos o unidades estadísticas que participan: Consells insulars
Forma de recogida de los datos:
Ámbito geográfico de la actividad: Autonòmic
Nivel máximo de desagregación territorial: Municipal
Principales variables: Dades sobre: Renda Social Garantida, PNC i RMI, valoració de la discapacitat, atenció a la dependència, emancipació i joves extutelats, atenció primerenca, serveis socials comunitaris, incapacitats, salut mental, etc.

Difusión de los datos


Medio de difusión Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicidad de la difusión Mensual
Periodos disponibles 2018

Histórico


Programas anuales
2023
2022
2021
2020
Planes estadísticos
2022-2025
2018-2021
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11