403 002: Inventari d'emissions a l'atmosfera

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Àrea i secció temàtica Territori i Medi Ambient > Medi ambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)
Objectius Conèixer les fonts i els focus emissors de diversos contaminants atmosfèrics i quantificar-ne les emissions

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Focus emissors de contaminants atmosfèrics
Tipus d'activitat: Activitats de síntesi
Organismes o unitats estadístiques que participen: Empreses
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Dades quantitatives de les emissions de contaminats atmosfèrics

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 1990

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013