406 005: Superfície forestal

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Àrea i secció temàtica Territori i Medi Ambient > Recursos forestals
Objectius Conèixer la superfície forestal estimada segons l'IFN

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Superfície forestal d eles Illes Balears
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Superfície forestal (arbrada, matoll, herbassar, escassa o nul·la vegetació)

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Altres
Períodes disponibles

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 04001
Unitat responsable Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Denominació Inventario Forestal Nacional

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
Plans estadístics
2014-2017