902 002: Enquesta modular d'hàbits socials de les Illes Balears (EMHS)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Diversos > Activitats intersectorials
Objectius Conèixer la realitat de la societat de les Illes Balears amb especial incidència en les condicions socials i altres temes que puguin ser d'interès, com ara les variables sociolingüístiques i l'ús de les noves tecnologies.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Llars
Tipus d'activitat: Enquestes
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleries i ens públics del Govern (s'ha de precisar segons els convenis anuals)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Supramunicipal (NUTS 4)
Principals variables: Nombre de llars, situació econòmica, ús de noves tecnologies, coneixements del català

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Esporàdic
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2010
Plans estadístics
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11