• icono economia R+D, innovació tecnològica i TIC
icono economia print

Descripció


Proporciona informació sobre l'estructura i els efectes del procés d'innovació tecnològica en les empreses, penetració de les noves tecnologies en el teixit empresarial, equipament i ús de les noves tecnologies, i recursos econòmics i humans destinats a la ciència, la investigació i el desenvolupament.


Informació disponible


Darreres dades


Nom Període Dada
Empreses que varen utilitzar Xarxes/Mitjans socials (%) 2017-2018 50,83
Nombre d'empreses amb activitats innovadores 2016 181
Despeses internes totals en I+D 2016 94.568