• icono sociedad Educació
 • > Inserció laboral dels titulats universitaris de la UIB
icono sociedad print

METODOLOGIA DE L’ESTUDI DE LA INSERCIÓ LABORAL DELS TITULATS UNIVERSITARIS DE LA UIB

 1. Introducció
 2. Unitat estadística
 3. Àmbits de l’enquesta
 4. Publicació de resultats
 5. Informació relacionada

 1. Introducció

 2. L’objectiu principal d’aquesta operació estadística és analitzar l’accés dels titulats de la Universitat de les Illes Balears (UIB) al mercat laboral de la comunitat autònoma. Aquesta operació neix en resposta a una petició de col•laboració entre la UIB, l’Observatori de Treball de les Illes Balears i l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

  Històricament molts dels estudis orientats a analitzar la inserció dels titulats universitaris s’han abordat a partir de la realització d’enquestes específiques. No obstant això, i gràcies a l’augment de les fonts d’origen administratiu amb informació de qualitat disponibles, en aquest cas s’ha optat per analitzar la inserció d’aquest col•lectiu a partir d’informació obtinguda de les altes dels treballadors en el sistema d’afiliacions a la Seguretat Social, MUFACE (Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat) i altres mutualitats de previsió social alternatives, així com del registre de demandants d’ocupació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), entre d’altres.

  Per a cada cohort de titulats es realitza una anàlisi i seguiment de la seva situació laboral al llarg de quatre anys: el mateix any d’obtenció del títol (any t), així com els tres anys següents (t+1, t+2 i t+3). Les dades es publiquen amb periodicitat anual.


 3. Unitat estadística

 4. La unitat estadística bàsica d’anàlisi són els titulats de la UIB. 


 5. Àmbits de l’enquesta

 6.  

  • Àmbit poblacional

   

  La població a analitzar són els titulats universitaris de la UIB corresponents a cada any acadèmic. Les titulacions emeses per la UIB que són contemplades en aquesta operació són les corresponents a grau, màster i doctorat.

   

  • Àmbit territorial

   

  S’analitza la inserció laboral de la població objecte d’estudi en el mercat laboral de les Illes Balears.

   

  • Àmbit temporal

   

  La informació acadèmica dels titulats sempre anirà referenciada al curs de finalització dels estudis (any t).

  La informació sobre la situació laboral està sempre referenciada a 30 de setembre de cada any. A cada cohort de titulats se li realitza un seguiment de quatre anys: el mateix any d’obtenció del títol (any t), així com els tres anys següents (t+1, t+2 i t+3).


 7. Publicació de resultats

 8. Els resultats d’aquesta operació es publiquen anualment a la web de l’IBESTAT a l’enllaç següent: 

  https://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=0b54c4c0-61f9-40b7-bae6-cd8931c222cc&path=sociedad%2FEducaci%C3%B3n%2FInsercio%20laboral%20UIB

  Per a les peticions d’informació més específiques, l’IBESTAT estudiarà la viabilitat de les peticions d’explotació a mida sol•licitades pels usuaris i es compromet a facilitar-les al més aviat possible tenint en compte els mitjans disponibles.


 9. Informació relacionada

 10. Inserción laboral de los egresados universitarios. La perspectiva de la afiliación a la Seguridad Social, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

  Primer estudio de inserción laboral de graduados de la UIB, de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears.

  Encuesta de Inserción laboral de titulados universitarios, de l’INE.


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11