• icono economia Treball
 • > Enquesta de població activa (EPA)
icono economia print

 • Enquesta de Població Activa (EPA) 4t trimestre 2011

  divendres, 27 de gener de 2012 - Economia

  » El nombre de persones ocupades a les Illes Balears és de 434.942, durant el quart trimestre de 2011 aquesta xifra s´ha reduït en -71.001 persones i representen una baixada del -14.03% respecte al trimestre anterior. [pdf] [Veure dades]

 • Enquesta de població activa (EPA) 3r trimestre 2011

  divendres, 28 de octubre de 2011 - Economia

  El nombre de persones ocupades a les Illes Balears és de 505.900. Durant el tercer trimestre de 2011 aquesta xifra ha augmentat en 28.400 persones ―de les quals 17.800 són dones― i representa un augment del 5,95% respecte del segon trimestre de 2011. En relació amb el tercer trimestre de 2010, el nombre d’ocupats ha disminuït en 100 persones, concretament un –0,02%. [pdf] [Veure dades]

 • Enquesta de població activa (EPA) - segon trimestre 2011

  divendres, 29 de juliol de 2011 - Economia

  El nombre de persones ocupades a les Illes Balears és de 477.500. Durant el segon trimestre de 2011 aquesta xifra ha augmentat en 53.500 persones ―de les quals 29.900 són dones― i representa un augment del 12,62% respecte del primer trimestre de 2011. En relació amb el segon trimestre de 2010, el nombre d’ocupats ha disminuït en 7.100 persones, concretament un –1,47%. [pdf] [Veure dades]

 • Enquesta de població activa (EPA) - primer trimestre 2011

  divendres, 29 de abril de 2011 - Economia

  El nombre de persones ocupades a les Illes Balears és de 424.000. Durant el primer trimestre de 2011 aquesta xifra s’ha reduït en 26.000 persones ―de les quals 15.000 són dones― i representa una davallada del –5,78% respecte del quart trimestre de 2010. En relació amb el primer trimestre de 2010, el nombre d’ocupats ha disminuït en 17.000 persones, concretament un –3,85%. [pdf] [Veure dades]