• icono sociedad 2. Ús de les TIC per part de la població de 16 o més anys
  • > 2.05 Realització de cursos formatius en programes informàtics i/o Internet
icono sociedad print

  • 2.05.01 Població de 16 o més anys que ha fet cursos formatius en els 12 darrers mesos
  • 2.05.02 Població de 16 o més anys que no ha fet cursos formatius segons el motiu principal