• icono poblacion Parts
 • > Dades anuals
 • > 2012
icono poblacion print

Metodologia parts

 1. Introducció
 2. Fonts
 3. Àmbit poblacional
 4. Àmbit territorial

 1. Introducció

 2. El moviment natural de la població (MNP) les estadístiques de naixements (nascuts vius i parts), defuncions i matrimonis. L’ IBESTAT disposa de les microdades dels tres esdeveniments des de 1986, fruit d’un conveni de col•laboració subscrit amb l’ Institut Nacional d’Estadística l’any 1985 i ratificat fins avui. En aquest conveni la Comunitat Autònoma de les Illes es va comprometre a participar en els treballs relacionats amb els processos de depuració dels fitxers de l’ MNP i en la codificació de les causes de mort. 

  La informació que conté el fitxer anual dels parts permet proporcionar taules per illes, per municipis i per comarques (NUTS 4).  A més, a partir del 2015 s'incorpora la classificació per la zona sanitària en la qual ès localitza la residència de la mare.

  La difusió de les xifres de l'estadística de parts genera dos tipus de publicacions: la dedicada específicament a la dada anual i la derivada de la dada anual (Sèries). La primera conté l'explotació estadística dels fitxers corresponents a un període anual dels parts esdevinguts entre mares residents en la Comunitat Autònoma Balear i les Sèries presenten l'evolució d'algunes dades d'especial interès.

   


 3. Fonts

 4. Quan es produeix un dels tres successos demogràfics, la llei estableix l’obligatorietat d’inscriure’ls en els llibres corresponents del Registre Civil que hi ha en tots els municipis del territori espanyol. Simultàniament es demana que s’empleni el butlletí estadístic corresponen, en concret a partir de la informació continguda en el butlletí estadístic de parts (BEP) es deriven tres estadístiques: naixements, parts i mortalitat infantil (aquesta darrera inclosa en la publicació de defuncions).

  El qüestionari actual del BEP, que es va implantar el 2007, està constituït per cinc apartats (vegeu l’annex 1):

  1. Dades relacionades amb el part: data del part, municipi i província on té lloc el part, multiplicitat, normalitat, setmanes de gestació i assistència sanitària. La informació que figura en aquest apartat i en l'específica del nounat es completa si no consta amb les dades que figuren en el fitxer de les metabolopaties que trimestralment remet la Conselleria de Sanitat al IBESTAT.

  2. Dades de la mare: data de naixement, estat civil, nacionalitat, lloc de naixement i de residència, nivell d’instrucció, ocupació i dades, si n’hi ha, sobre fills anteriors.

  3. Dades del pare: data de naixement, estat civil, nacionalitat, lloc de naixement i de residència, nivell d’instrucció i ocupació.

  4. Dades del nounat: sexe, vitalitat, pes i nacionalitat. A més, s’hi inclouen dades relacionades amb la vitalitat del nounat, com ara, en cas de mort, la causa de la mort, si hi hagut autòpsia o no n’hi ha hagut, moment de la mort…

  5. Dades de la inscripció: municipi i província de la inscripció, data de la inscripció, tom i pàgina.

  A més, l’IBESTAT inclou com a informació pròpia el tipus d’hospital en el que té lloc el part (públic/privat) que se obté del fitxer de les metabolopaties i la zona sanitària en què es localitza la residència materna.


 5. Àmbit poblacional

 6. El concepte de part que delimita l'àmbit poblacional de l'estadística corresponent coincideix amb el metge-biològic: es comptabilitza com a part l'expulsió o extracció del claustre matern d'un fetus viable i, per tant, queda exclòs l'avortament o l'expulsió d'un fetus no viable. L'estadística de parts inclou tant els naixements com les morts fetals tardanes i es comptabilitza com un succés tant si és un part senzill (un fetus viable) com un part múltiple (diversos fetus viables en el mateix part). En un part poden néixer diversos infants, per exemple tres: en el recompte de l’estadística de parts és 1 succés, i en la d’estadístiques dels naixements si tots varen néixer amb vida, són 3.

  El criteri de classificació dels resultats és per la residència declarada com a habitual per la mare. En aquesta estadística s’inclouen les mares residents a les Illes que han donat a llum a les Balears o en un altra comunitat autònoma.


 7. Àmbit territorial

 8. La presentació de les taules anuals s’ha organitzat agafant com a primer criteri d’ordenació el territori en la qual se situa la residència materna: taules per illes, per comarques, per municipi o per zones sanitàries.

  El menor o major detall que contenen les taules de cada grup territorial depèn de la desagregació amb què s’ofereixen les dades: com més desagregació territorial menys detall en la informació. 


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11