• icono poblacion Censos de població
 • > Cens de 1991
icono poblacion print

Metodologia cens 1991

 1. Introducció
 2. Font

 1. Introducció

 2. Els censos de població i habitatge tenen com a finalitat la recopilació i publicació de dades de caràcter demogràfic, cultural, econòmic i social de tots els habitants del país i de les seves divisions polític-administratives en el primer cas o la recopilació, anàlisi i publicació de les dades relatives als llocs destinats a habitació humana, referits a un moment o un determinat període.

  La principal innovació dels Censos de 1991 va ser que el treball de camp tant pel que fa als edificis com als habitatges i a la població es va plantejar tenint com a objectiu l'obtenció i l'enregistrament de la informació amb la major exhaustivitat possible. L'operació estadística es va planificar dissenyant un recorregut exhaustiu sobretot el territori en el qual es va distribuir i van recollir els qüestionaris per posteriorment gravar-los íntegrament incloent la localització geogràfica. Aquest plantejament va facilitar que en l'explotació estadística es poguessin proporcionar dades per zones geogràfiques molt més detallades que en els censos anteriors (districte, secció, entitat singular de població, nuclis de població).

  L'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb els fitxers corresponents al cens de les illes i dels seus respectius municipis, cedits per l’Institut Nacional d’Estadística, ha pogut difondre les dades d'aquesta publicació que es presenten agrupats en quatre apartats:

  - 1. Població
  - 2. Llars i famílies
  - 3. Edificis
  - 4. Habitatges


 3. Font

 4. En el desenvolupament de l'operació censal es van efectuar dos recorreguts del territori: el primer en 1990 per censar els edificis i el segon en 1991 per censar les característiques dels habitatges familiars i les de la població. Per a cada cens es dissenya un o diversos qüestionaris que una vegada gravats generen els fitxers a partir dels quals es calculen les xifres aquí presentades:

  -    Les dades incloses a l'apartat d'edificis s'han obtingut del fitxer creat a partir de la informació continguda en el qüestionari que es va utilitzar en el Cens d'Edificis de 1990.

  -    Els resultats de l'apartat d'habitatges familiars procedeixen del qüestionari dirigit a la població resident en els habitatges principals en el qual es destina un apartat a descriure les característiques de l'habitatge i del qüestionari que havien d'emplenar els agents censals en els casos d'habitatges no principals. A més, s'ha relacionat el fitxer d'edificis amb el d'habitatges de manera que s'han associat les característiques dels edificis als habitatges que se situen en cadascun d'ells.

  -    Quant als establiments col•lectius la seva localització detallada així com la seva classificació per tipologia s'obté d'un qüestionari específic destinat a habitatges col•lectius. Les característiques d'aquest tipus d'habitatges es poden trobar en l'estadística d'edificis en els quals s'inclou una categoria sobre “Edificis destinats exclusivament o parcialment a habitatges col•lectius”.

  -    Les xifres de població procedeixen del qüestionari adreçat a la població resident en habitatges principals i del qüestionari individual adreçat a la població resident en establiments col•lectius. Quan en una taula s'observa una part de la població segons el seu tipus d'habitatge en el títol s'afegeix una referència delimitant el tipus de resident (residents en habitatges principals o residents en habitatges col•lectius).

  En l'annex es poden consultar els qüestionaris utilitzats en el treball de camp i en el projecte del cens elaborat per l'INE es pot trobar una exposició detallada de cadascuna de les preguntes incloses en ells sobre el seu interès, formulació i canvis experimentats pel que fa al Cens de 1981:

  http://www.ine.es/metodologia/t20/t203024366.pdf


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11