• icono economia Consum i economia de les llars
icono economia print

Descripció


“L'enquesta de pressuposts familiars” subministra informació anual sobre la natura i la destinació de les despeses de consum de les llars, com també sobre diverses característiques relatives a les condicions de vida d’aquestes.

Per obtenir informació sobre els ingressos que perceben les llars es recomana consultar l'enquesta de condicions de vida, disponible a "Societat > Nivell, qualitat i condicions de vida".


Informació disponible
Darreres dades


Nom Període Dada
Despesa en cultura de les llars (%) 2017 2,43
Despesa mitjana anual per llar (euros) 2017 32.398,3