• icono economia Construcció i habitatge
  • > Preus de l'habitatge
icono economia print

  • 1. Índex de preus de l'habitatge (font INE)
  • 2. Estadística de preus de l'habitatge (font Ministeri de Foment)