• icono economia Construcció i habitatge
  • > Visats, llicències i certificacions d'obra
icono economia print

  • 1. Projectes visats
  • 2. Llicències d'obra
    • 2.1 Dades Illes Balears (actualització mensual)
    • 2.2 Dades per municipi (actualització anual)
  • 3. Certificacions de final d'obra